Služby pre stravovacie prevádzky

reštaurácia, koliba, jedáleň, podnik ...

Zavedenie systému HACCP predpokladá vykonanie všetkých opatrení a činností, ktoré sú potrebné na zabezpečenie hygienicky a zdravotne neškodných potravín. Má preventívny charakter ...

viac informácií

Služby pre ubytovacie zariadenia

hotel, penzión, apartmány ...

Pre ubytovacie zariadenie akéhokoľvek typu – penzión, hotel, .... vypracujeme ubytovací poriadok, ktorý podlieha schvaľovaniu príslušnými regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva ...

viac informácií

Služby pre wellness prevádzky

bazén, sauna, fitness ...

Nová doba prináša stále novšie technológie, ktoré posúvajú kvalitu ponúkaných wellness služieb stále vpred. Súčasne s novými trendmi sa menia aj legislatívne predpisy ...

viac informácií